خانه / فیش حج عمره

فیش حج عمره

فیش حج عمره بانک ملت یا ملی ودیعه پانصد هزار تومانی یا هشتصد هزار تومانی

فیش حج عمره بانک ملت

فیش حج بانک ملت با ودیعه ۵۰۰ هزار تومانی

فیش حج عمره
فیش حج عمره

قیمت فیش حج عمره با ودیعه ۵۰۰ تومانی متشکل از سه قسمت به شرح زیر است:

مبلغ اصل ودیعه + مبلغ سود حساب + قیمت امتیاز = قیمت فیش حج عمره

تمام فیش های عمره ۵۰۰ تومانی بانک ملت اعلام شده و آماده به اعزام است.


برای خرید یا فروش فیش حج عمره بانک ملت با شماره ۰۹۹۰۰۹۹۲۷۴۱ تماس بگیرید


فیش حج بانک ملت با ودیعه ۸۰۰ هزار تومانی

قیمت فیش حج عمره با ودیعه ۸۰۰ تومانی متشکل از سه قسمت به شرح زیر است:

مبلغ اصل ودیعه + مبلغ سود حساب + قیمت امتیاز = قیمت فیش حج عمره

فیش های عمره ۸۰۰ تومانی بانک ملت تنها اولویت های پایین تر از ۴۰۰ اعلام شده و آماده اعزام است.  جهت استعلام اولویت فیش حج کلیک کنید


برای خرید یا فروش فیش حج عمره با شماره ۰۹۹۰۰۹۹۲۷۴۱ تماس بگیرید


فیش حج عمره بانک ملی

قیمت فیش حج عمره بانک ملی با ودیعه ۸۰۰ تومانی متشکل از سه قسمت به شرح زیر است:

مبلغ اصل ودیعه + مبلغ سود حساب + قیمت امتیاز  = قیمت فیش حج عمره

فیش های عمره ۸۰۰ تومانی بانک ملی تنها اولویت های پایین تر از ۴۰۰ اعلام شده و آماده اعزام است.  جهت استعلام اولویت فیش حج کلیک کنید


برای خرید یا فروش فیش حج عمره بانک ملی با شماره ۰۹۹۰۰۹۹۲۷۴۱ تماس بگیرید


 

خرید و فروش کاملا قانونی و در دفاتر رسمی حج و زیارت و دفاتر اسناد رسمی انجام می‌شود.

جهت اطلاعات بیشتر در مورد قیمت خرید یا فروش با ما تماس بگیرید

http://www.20script.ir